KHUDUBAH JUMU'AH


Filename Size
02 Khudbah (Imani Jigon Karbar Aiki) 10-01-1445 (28-07-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 7.71 MB Download
05 Khudubah (Allah Shine Mafi Sanin Abinda Yake Cikin Zukatanku) Shaykh Muhammad Bin Uthman 02-02-1445 (18-08-2023) 6.48 MB Download
06 Khudbah (Kusancin Ubangiji Ga Bayaninsa) 09-02-1445 (25-08-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 8.30 MB Download
10 Khudbah (Ni'imar Ruwa) 07-03-1445 (22-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman 7.48 MB Download
11 Khudbah (Matakan Yakini) 14-03-1445 (29-09-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 9.32 MB Download
13 Khudbah (Addua Mabudin Alkhayri, Da Zuluncin Dake Faruwa Gaza) 28-03-1445 (13-10-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.05 MB Download
15 Khudbah (Darussa Daga Cikin Suratul Kiyaamah) 12-04-1445 (27-10-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.78 MB Download
20 Khudbah (Muhimmancin Mace A Muslunci) 17-05-1445 (01-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.84 MB Download
20 Khudbah (Muhimmancin Mace A Muslunci) 17-05-1445 (01-12-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.84 MB Download
27 Khutbah (Raba Dai Dai Daga Allah Mai Dai Dai) 07-07-1445 (19-01-2024) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 8.15 MB Download
32 Khutbah (Hadith 4800 a Abu Daud) 13-08-1445 [23-02-2024] Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 6.45 MB Download
Biyar Ck Biyar 2-4-1444 (28-10-22) Hotoro J M Islami 7.97 MB Download
Khudbah (Al-Qur'ani Mu'jiza) 3-8-1444 (24-2-23) 8.59 MB Download
Khudbah (Biyartattu A Zango Biyu) 13-11-1444 (02-06-2023) 8.01 MB Download
Khudbah (Farfajiyar Ramadaan) 9-9-1444 (31-3-2023) 9.35 MB Download
Khudbah (INTER NET) 23-1-1442 (11-9-20) 9.78 MB Download
Khudbah (Kafofin Sada Zumuntar Z) 22-5-1444(16-12-22) 9.66 MB Download
Khudbah (Kaida) 12-7-1444 (03-02-2023) 8.51 MB Download
Khudbah (Tarbiyyah) 27-11-1444 (16-06-2023) 5.36 MB Download
khudbah - (Ribaci Abu 5 kafin 5)18-6-1443 (21-1-22) 8.79 MB Download
Khudbah - (Siffofun Mumunai) 13-6-1444 (6-1-23) 7.37 MB Download
Khudbah -Maiduguri- (Tambaya Da Za a Yiwa 'Yan Wuta) 10-05-1445 (24-11-2023) Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 7.29 MB Download
Khudbah Alqur'aani Gagarabadau 26-12-1444 (14-7-2023) 7.96 MB Download
Khudbah Malam (Hadith 3 Jumu'ah) 23-4-1444 (18-11-22) 8.17 MB Download
Khudbah Malam (Siffofin Muminai 7) 17-4-1444(11-11-22) 8.38 MB Download
Khutbah [Cin Amfanin Lokaci A Rayuwa] 16-06-1445 (29-12-2023) [Masallacin Jumuah Malumfashi] Shaykh Muhammad Bin Uthman Kano 9.77 MB Download
Siffofin Muminai Maza Da Mata 10 [17-8-1444 (10-3-2023)] 8.27 MB Download